Evaluacija nastavnog procesa – Finansije i bankarstvo 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

3 godina – ljetni semestar

Anketa        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta
Menadžment bankarstvaprof. dr Jamila Jaganjac
Analiza, kontrola i revizija poslovanjaDoc. dr Dijana Kremenović
Menadžement neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad Čović
Preduzetnički menadžementProf. dr Simonida Vilić
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan Đuranović
Javne finansijeprof.dr Ljiljana Jović