Evaluacija nastavnog procesa – Energetska efikasnost i zelena energija 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

I godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
MaterijaliProf. dr Veljko Vuković
Tehničko crtanje sa komp. grafikomProf. dr Veljko Vuković
Tehnička mehanika IProf. dr Mihajlo Trava
Engleski jezik ISnježana Jež