Evaluacija nastavnog procesa – Energetska efikasnost i zelena energija 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

IV godina – ljetni semestar

AnketeOdgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Pouzdanost mašinaProf. dr Mihajlo Travar
Termoenergetska analiza procesaDoc. dr Novak Damjanović
Energetski procesi i okruženjeDoc. dr Novak Damjanović