Evaluacija nastavnog procesa – Računarske nauke 2. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

II godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Upravljanje informacijamaProf. dr Velimir Dedić
Razvoj softvera i programiranje sistemaProf.dr Branko Latinović
Objektivno orijentisan dizajnDoc.dr Svetlana Anđelić
Softverski studio IIIProf. dr Velimir Dedić
Poslovna etikaProf.dr Ostoja Barašin