Evaluacija nastavnog procesa – Grafički inženjering i dizajn 1. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

I godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Hemija u grafičkom inženjerstvudoc. dr Dejan Kojić
Grafičke aplikacijeMr Ljubica Janjetović
Poslovna etika i komunikacijaProf. dr Ostoja Barašin
Osnove menadžmentadoc. dr Željko Grublješić
Engleski jezik 1Ma Ivana Aleksić/Snježana Milačak