Evaluacija nastavnog procesa – Grafički inženjering i dizajn 3. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

III godina – ljetni semestar

 AnketeOdgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studenata
Reprodukciona tehnikaprof. dr Ljiljana Tanasić
Modeliranje i simulacija grafičkih procesaprof. dr Ljiljana Tanasić
Mjerne i kontrolne tehnologije u graf. inženjerstvuProf.dr Radenko Đurica
Štamparske formeProf.dr Radenko Đurica