Studijski program: Finansije i bankarstvo

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-POM Poslovna matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net 
E-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
E-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-RAČ Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-POS Poslovna statistika Prof.dr Ilija Šušić i.susic51@gmail.com
E-PR1 Praksa I Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
E-MIE Mikroekonomija Prof.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčić ivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-EJ1 Engleski jezik Snježana Jež snjezanajezmilacak@gmail.com
E-RAČ Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-PP1 Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović ana-k@blic.net
E-MAE Makroekonomija Prof.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčić ivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-MAR Marketing Prof. dr  Mladen Milić mladen.milic@fondpiors.org
E-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com
E-PFI Poslovne finansije Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović marijana.mladenovic1208@gmail.com

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-MLJR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-MĐE Međunarodna ekonomija Prof. dr Mladen Ivić ivic.mm81@gmail.com
E-IST Istraživanje tržišta Prof. dr  Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-KEK Kultura, etika i komunikacije Prof.dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
E-PR2 Praksa II Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com
E-PP2 Poslovno pravo II Prof.dr Brana Komljenović ana-k@blic.net
E-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak snjezanajezmilacak@gmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-UPM Upravljanje Marketingom prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-ODL Odlučivanje u menadžmentu Doc. dr Esad Čović covicesad@gmail.com
E-FM2 Finansijski menadžment Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MĐP Međunarodno poslovanje Prof.dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-STR Strateški menadžment Doc. dr Željko Grublješić zeljko@directbox.com
E-MON Monetarna ekonomija Prof. dr Goran Kvrgić/ Mr Đuro Krčić naturavitakv@outlook.com

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik  
E-PRJ Upravljanje projektima Doc. dr Esad Čović   covicesad@gmail.com
E-AKR Analiza, kontrola i revizija poslovanja Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-BAN Menadžment bankarstva Prof. dr Jamila Jaganjac jamilajaganjac@hotmail.com
E-JFI Javne finansije Prof.dr Ljiljana Jović ljiljana09@hotmail.com
E-PR3 Praksa III Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

IV GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-EOI Ekonomski odnosi sa inostranstvom Prof.dr Ilija J Džombić ilijapim@yahoo.com
E-MLO Marketing logistika Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com
E-MFR Menadžment finansijskih rizika Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović marijana.mladenovic1208@gmail.com
E-MĐB Međunarodno bankarstvo Prof. dr Jamila Jaganjac jamilajaganjac@hotmail.com

IV GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-KOU Korporativno upravljanje Prof. dr Mladen Ivić/ Mr Mirko Miličević ivic.mm81@gmail.com milicevicmirko1@gmail.com
E-INS Menadžment informacionih sistema Prof.dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-PVP Procjena vrijednosti preduzeća Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MFB Marketing u finansijama i bankarstvu Doc.dr Darko Pašalić darkopasal@gmail.com
E-OSG Menadžment osiguranja Doc.dr Darko Pašalić darkopasal@gmail.com