NAUČNA KONFERENCIJA UNIVERZITETA PIM KATEGORISANA KAO MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PRVE KATEGORIJE

Naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju ― STED (International Conference on Social and Technological Development) u organizaciji Univerziteta PIM klasifikovana je od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo kao međunarodna konferencija prve kategorije.

Zvanična potvrda međunarodnog karaktera konferencije STED predstavlja izuzetno priznanje Univerzitetu PIM, imajući u vidu da je to jedina međunarodna naučna konferencija u Republici Srpskoj u organizaciji jednog privatnog univerziteta.

Ovakvo priznanje predstavlja podstrek za još predaniji rad i posvećenost u nastojanju da Univerzitet PIM bude prepoznat u naučnim krugovima, kako u regionu, tako i na mapi Evrope.