PRIJAVI SE ZA UČEŠĆE U STUDENTSKOM PARLAMENTU

Ukoliko želiš da učestvuješ u radu Univerziteta i svojim zalaganjem utičeš na poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa prijavi se za aktivno učešće u studentskom parlamentu.

ŠTA JE STUDENTSKI PARLAMENT?

Studentski parlament predstavlja studentsku organizaciju čiji su članovi studenti koji mogu da pokrenu pitanja koja su od važnosti za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta PIM.

Isto tako, mjesto na kojem studenti izražavaju svoje ideje, bore se za prava studenata, učestvuju u brojnim aktivnostima obrazovnog i zabavnog karaktera i budu dio njihove organizacije, timski djeluju na rješavanje najvažnijih pitanja za nastavni proces i studentske dane provode u kvalitetnoj, ali i zabavnoj atmosferi.

Predstavnike studentskog parlamenta biraju sami studenti i na taj način podstiču razne ideje i kreiraju svoj studentski život.

KOJE AKTIVNOSTI REALIZUJE STUDENTSKI PARLAMENT?

Studentski parlament Univerziteta PIM u svom dosadašnjem radu realizovao je brojne aktivnosti u saradnji sa rektorom Univerziteta PIM, nastavnicima i saradnicima.

Samo neke od aktivnosti su: studentska putovanja, seminari, kreativne radionice, sportske aktivnosti, odlasci u kino, pozorište i razna druženja. Isto tako, studentski parlament Univerziteta PIM nastoji da učestvuje u brojnim humanitarnim akticjama i na taj način osigurava sticanje značajnih socijalnih posljedica dobrih djela – stvaranje kvalitetnijih odnosa u našoj okolini i osjećaja da sve što dobro radimo, vratiće nam se na neki način, prije ili kasnije.

KAKO DA SE PRIJAVIM ZA UČEŠĆE U STUDENTSKOM PARLAMENTU?

Da biste postali član studentskog pralamenta potrebno je da prijavite svoju kandidaturu za člana studentskog parlamenta.

U studentski parlament bira se po jedan član ispred svakog studijskog programa sa svake godine studija.

Prijave se mogu dostaviti na e-mail adresu: igor.sabic@univerzitetpim.com