Obavještenje o terminu usmenog ispita i upisa ocjena kod prof. dr Hadžiba Salkića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Hadžiba Salkića održati u srijedu 28.9.2022. godine sa početkom u 10:00 časova.