REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK 1,2,3 I 4 ODRŽANOG 21.7. 2020 GOD.

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK 1,2,3 I 4 ODRŽANOG 21.7. 2020 GOD.

Sledeći studenti su položili isti sa sledećim ocjenama:

  1. Isidora Čivčić 10
  2. Nikolina Mirdinja 9
  3. Kristina Sudar 8
  4. Milica Kovačević 8
  5. Srdjan Pejanović 8
  6. Sara Šalvarica 7
  7. Ljubiša Bajčetić 6
  8. Jelena Milićević 6
  9. Rada Brkan 6

Trebinje, 22.7.2020
Predmetni nastavnik : Jelena Asanović