Rezultati julskog ispitnog roka kod prof.dr Radovana Sprema

Rezultati julskog ispitnog roka kod prof.dr Radovana Sprema

Analiza, kontorola i revizija poslovanja:
Gutic Srdjan- nije položio
Delic Predrag- nije položio
Šarović Petar- nije položio

Racunovodstvo:
Paranos Srđan – nije položio

Pregled radova i odbrana seminarskih radova će se održati 31.07.2020.god. sa početkom u 10:15h