Rezultati junskog ispitnog roka – Procjena vrijednosti preduzeca

Procjena vrijednosti preduzeca

Nikolina Sudar  70/80

Danijela Belovic  65/80

Tanja jeftović  65/80

Sara Vukajlović  60/80

Računovodsvtvo

Dreč Srđan 69/80

Srđan Paranos- nije položio

Pregled radova, odbrana seminarskih radova  i upis ocjena  biće održani 15.07.2020. god. sa početkom u 10:00 h.