STUDENTI UNIVERZITETA PIM SE DODATNO EDUKUJU I STRUČNO USAVRŠAVAJU U PRESTIŽNOJ IT KOMPANIJI LANACO D.O.O BANJA LUKA, SA MOGUĆNOŠĆU POLAGANJA MICROSOFT ISPITA

UNIVERZITET PIM I LANACO d.o.o Banja Luka, u petak, 22. marta 2019. godine poptisali su Ugovor o saradnji, dodatnoj edukaciji i stručnom usavršavanju studenata Fakulteta računarskih nauka Univerziteta PIM od školske 2019/20. godine.

Svim studentima koji upišu prvu godinu studija Računarskih nauka u školskoj 2019/20. godini, Univerzitet PIM pokriva troškove stručnog usavršavanja u Edukacionom centru LANACO u prvoj i drugoj godini studija.

U prvoj godini studija, studenti će pohađati kurs: „SOFTWARE DEVELOPOMENT FUNDAMENTALS“.

U drugoj godini studija, studenti će pohađati kurs: „DATABASE ADMINISTRATION FUNDAMENTALS“.

U trećoj i četvrtoj godini studija, studenti će imati mogućnost da pohađaju kurseve „QUERYING WITH TRANSACT SQO“ i „DEVELOPING SQL-DATABSE“ ili „PROGRAMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND CSS3“

Ugovorom je predviđeno, da nastavno osoblje Edukacionog centra LANACO izvodi obuke za studente UNIVERZITETA PIM sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja studenata UNIVERZITETA PIM, i po okončanju obuke svim polaznicima izda Certifikat o završenoj obuci.

Isto tako, Ugovorm je definisano, da polaznici ovih obuka imaju mogućnost polaganja zvaničnog Microsoft ispita.

Obuka i sve aktivnosti dodatnog stručnog usavršavanja studenata UNIVERZITETA PIM će se izvoditi u prostorijama Edukacionog centra LANACO u Banja Luci, u ulici Veljka Mlađenovića bb.

PR služba UNIVERZITETA PIM