Evaluacija nastavnog procesa – ED 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

II godina – zimski semestar

          Predmet  

        Odgovorni nastavnik

Poslovno pravo I

Prof.dr Brana Komljenović

Makroekonomija

prof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro Krčić

Marketing

prof. dr  Mladen Milić

Engleski jezik II

Snježana Milačak

Poslovne finansije

prof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović