PREDAVANJA U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA „DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU“

U okviru realizacije ERASMUS+ projekta sa Višom ekonomskom školom iz Celja, Slovenija, u periodu od 18. maja do 20. maja 2021. godine na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka održaće se set predavanja profesora iz Slovenije sa sljedećim temama u terminima:

Utorak 18. maj 2021. godine:

  • Predavanje I Zdenka Grlica: „Moral, etika, etički kodeksi i društvena odgovornost“

 14.30 – 16.00 časova

  • Pauza za kafu:

16.00 – 16.30 časova

  • Predavanje II Miro Mihec: „ETIČKO OGLAŠAVANJE SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE – Definicije pojmova i primjeri“

16.30 – 18.00 časova

Srijeda 19.05.2021. godine:

  • Predavanje I Miro Mihec: „ETIČKO OGLAŠAVANJE SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE – Etičko oglašavanje, marketing i samopromcija + Moguća međunarodna saradnja“

14.30 – 16.00 časova

  • Pauza za kafu:

 od 16.00 – 16.30 časova

  • Predavanje II Zdenka Grlica: „Primjeri dobre i loše etike u marketingu“

16.30 – 18.00 časova

Četvrtak 20. maj 2021. godine:

  • Predavanje I Anton Vorina: „PHILOSOPHY ABOUT ETHICS VS. MORAL VS. LEGAL THROUGHOUT HISTORY: CASE STUDIES“

14.30 – 16.00 časova

  • Pauza za kafu:

16.00 – 16.30 časova

  • Predavanje II Anton Vorina: „POLITICANS’ (ETHICAL) BEHAVIOUR DURING THE PANDEMIC IN SLOVENIA: CASE STUDY“

16.30 – 18.00 časova