ODRŽANA PRVA PREDAVANJA U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA „DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU“

Na temu „Etičko oglašavanje sa primjerima iz prakse – definicije pojmova i primjeri“ govorio je preduzetnik Miro Mihec, kao spoljni saradnik na projektu, te našim studentima na veoma zanimljiv i poučan način predstavio važnost etike u oglašavanju.

Zajedno su zaključili da odgovorno ponašanje i pozitivna primjena etičkih načela marketing kompanije predstavlja najbolji put za ostvarenje svoje ciljeve.