STRUČNA OBUKA „KANCELARIJSKO POSLOVANJE“, BANJA LUKA 10–11.3.2022.

Obavještavamo studente Univerziteta PIM da Centar za razvoj karijere organizuje besplatnu dvodnevnu stručnu obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“ i pozivamo ih da se prijave putem online formulara  na stranici Centra za razvoj karijere.

Edukacije na temu “Kancelarijsko poslovanje” biće održane 10. i 11. marta 2022. godine u Banjaluci u periodu od 14:30 do 18 časova, a prijave se primaju do 7.3.2022.

Obuke će držati master ekonomije Nataša Tofil, poslovni sekretar Univerziteta PIM prema narednom sadržaju:

UVOD

 • Definicija i pojam kancelarijskog poslovanja;
 • Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanju – akt, predmet, dosije, fascikla, arhivska građa….
 • Korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju – aparat za kopiranje, prijem i slanje faksova, prijem i slanje e –mail pošte.
 • Kancelarijska oprema,odgovornost za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava koji se troše na dnevnoj osnovi i periodično;

ORGANIZACIJA RADA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Pravilno organizovanje radnog vremena i prostora u kancelarijskom poslovanju (time managament);
 • Značaj planiranja u organizaciji rada
 • Prijem stranki.

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

 • Vrste poslovnih knjiga u kancelarijskom poslovanju;
 • Primanje i čuvanje pošte u kancelarijskom poslovanju;
 • Zavođenje akata- predmeta;
 • Arhiviranje akata i čuvanje arhivske građe;
 • Dostavljanje akata;
 • Otpremanje pošte;
 • Forme tekstova, poslovnih pisama, dopisa;
 • Praktično popunjavanje određenih obrazaca poslovne dokumentacije –
 • Ugovori sa kupcima, korisnicima usluga, zaposlenima.

OSNOVE KNJIŽENJA I KONTROLA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

 • Priprema dokumentacije za knjiženje i saradnja sa knjigovođama;
 • Evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grijanje, voda, struja, telefon, zakupnine;
 • Priprema i ispostavljanje kupcima ili korisnicima usluga predračuna, faktture na osnovu njihovih narudžbi;
 • Vođenje knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura,  protokola, matične knjige.

PEČAT U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Važnost pečata, žigova i štambilja;
 • Način čuvanja pečata;
 • Korištenje pečata i ovjeravanje;
 • Odgovornost vezana za čuvanje i korišćenje pečata;

Ovakav oblik stručnog obrazovanja je sve više cijenjen i tražen u savremenom poslovnom okruženju i postaje presudan faktor za postizanje uspjeha i sticanja konkurentske prednosti na tržištu rada zato pozivamo studente da se prijave za obuku i da steknu dodatno stručno obrazovanje.

Obuka-Kancelarijsko poslovanje