IN MEMORIAM: PROF. DR RADE TANJGA

Sa velikom tugom primili smo tužnu vijest da je premino naš uvaženi prof. dr Rade Tanjga, član radne grupe za osnivanje Fakulteta za poslovni inženjering i menadžment i prvi predsjedavajući Senata Fakulteta PIM.

Profesor Tanjga, bio je inicijator i kreator Fakulteta računarskih nauka Univerziteta PIM, kao i studijskih programa koji danas egzistiraju na Univerzitetu.

Takođe, pomogao je brojnim studentima u njihovom akademskom sazrijevanju i napredovanju.

Prof. dr Rade Tanjga ostavio je neizbrisiv trag na Univerzitet PIM, kolektiv i sve studente kojima je predavao. Hvala mu!

Izjavljujemo iskreno saučešće porodici.