Obavještenje za termin ispita i upis ocjena kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispiti i upis ocjena kod doc. dr Džanana Berberovića održati u petak 31.01.2020. godine sa početkom u 15:00h.