Obavještenje za usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić održati u petak 10.07.2020. godine sa početkom u 12:00h.