UČEŠĆE DOC. DR DANIJELE JOKANOVIĆ NA 72. KONGRESU DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE

Naučni rad o kockanju mladih izazvao veliko interesovanje

Profesor Filozofskog fakulteta, studijskog programa psihologija, Univerziteta PIM, doc. dr Danijela Jokanović učestvovala je sa naučnim radom “Relacija između socio-demografskih faktora i stavova mladih o kockanju” na 72. kongresu Društva psihologa Srbije, održanom od 29. maja do 1. juna u Sokobanji.

Ovogodišnja tema Kongresa bila je “Različitosti i krize – psihologija pred izazovima savremenog doba”.

Naučni rad doc. dr Danijele Jokanović privukao je veliku pažnju učesnika kongresa i izazvao ogromno interesovanje za rezultate provedenog istraživanja. Zaključak svih je da tema problema kockanja među mladima, koju je istraživala doc. dr Jokanović, ima ozbiljne posledice za društvo, porodicu i pojedinca. Ova tema treba biti jedna od primarnih tema kojom će se baviti stručna i naučna javnost u narednom periodu.

U pripremi rada, doc. dr Jokanović je tokom marta 2024. godine provela istraživanje u srednjim školama na teritoriji Grada Banja Luka, konkretno sa učenicima trećih i četvrtih razreda. Važna činjenica je da je oko 30% učenika učestvovalo u istraživanju putem upitnika.

Uzorak na kojem je zasnovan naučni rad je impozantan, što doprinosi značaju preporuka ovog rada. Učešće doc. dr Jokanović na ovogodišnjem Kongresu Društva psihologa Srbije je ujedno i prvo učešće Univerziteta PIM na kongresu ovog prestižnog udruženja psihologa sa prostora bivše Jugoslavije.

Univerzitet PIM se zahvaljuje doc. dr Danijeli Jokanović koja nas je predstavljala na ovogodišnjem Kongresu Društva psihologa. Takođe, zahvaljujemo se i Barbari Stanković, studentkinji magistarskih studija psihoterapije i predstavnici centra za odvikavanje od kockanja Herc Time iz Novog Sada, koja je dala značajan doprinos i pomoć našoj profesorici.