Obavještenje za usmeni ispit i upis ocjena kod prof. dr Dragane Milojković Čović

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Dragane Milojković Čović održati u subotu 01.10.2022. godine sa početkom u 11:00 časova.