U dosadašnjem radu, veliki broj uglednih predstavnika akademske zajednice održao je brojna predavanja studentima Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, i to:

 1. prof.dr Drago Branković, akademik, Filozofski fakultet Banja Luka
 2. prof.dr Miloš Trifković, akademik, Univerzitet u Sarajevu
 3. prof.dr Ljubiša Adamović, profesor na Državnom univerzitetu Floride u Talahasiju (Florida, SAD)
 4. prof.dr Živoslav Adamović, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin
 5. prof.dr Božidar Stavrić, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
 6. prof.dr Kostadin Pušara, Univerzitet Alfa BK
 7. prof.dr Radovan Vukadinivić, Visoka škola Međunarodnih odnosa i diplomacije DAG HAMMARSKJÖLD
 8. prof.dr Zoran Najdanović, Visoka poslovna škola Zagreb
 9. prof.dr Besim Spahić, Fakultet političkih nauka Sarajevo
 10. prof.dr David Dašić, bivši ambasador SRJ u Brazilu, te bivši generalni konzul SFRJ u Njujorku
 11. prof.dr Dragutin Funda, Veleučilište Baltazar Zaprešić
 12. prof.dr Dragutin Gutić, Hrvatska akademija nauka i umjetnosti
 13. prof.dr Mile Vasić, Ambasador BIH u Rumuniji
 14. prof.dr Nenad Brkić, Ekonomski fakultet u Sarajevu
 15. prof.dr Malbaški Dušan, Univerzitet Beograd
 16. prof.dr Mitić (Predrag) Branislav, Beograd
 17. prof.dr Vuković Ć. Dragomir, Univerzitet Istočno Sarajevo
 18. prof.dr. Matijević Mile, Univerzitet za poslovne studije