UNIVERZITET PIM POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM U DEBRECINU U MAĐARSKOJ

Sporazum o saradnji

Univerzitet u Debrecinu star je više od četiri stotine pedeset godina, najstarija je visokoškolska ustanova u Mađarskoj i jedan od najvećih obrazovnih centara u zemlji sa izuzetnim obrazovnim, istraživačkim i inovacionim kapacitetima. Takođe je jedan od 500 najboljih univerziteta na svijetu.

Na Univerzitetu studira oko 30.000 studenata na 13 fakulteta u 8 kampusa. U visokom obrazovanju u Mađarskoj, Univerzitet u Debrecinu je poznat kao intelektualni centar koji pruža najširi spektar obrazovnih programa i istovremeno sarađuje sa privatnim sektorom, poslovnom sferom i lokalnom samoupravom.

Za više informacija o Univerzitetu u Debrecinu, posetite sajt Univerziteta ili pregledajte informativne brošure na sljedećim linkovima:

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/Prom%C3%B3ci%C3%B3s%20kiadv%C3%A1nyok/Leporell%C3%B3k/2020/DE-Leporello-2020-EN.pdf

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/Prom%C3%B3ci%C3%B3s%20kiadv%C3%A1nyok/Debreceni%20Egyetemet%20bemutat%C3%B3%20%C3%A1tfog%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny/University%20of%20Debrecen%202019./University%20of%20Debrecen_ENG.pdf