Obavještenje za dodatni termin ispita u Septembarskom drugom ispitnom roku za studente koji su prešli na Univerzitet PIM sa Visoke škole “Primus”

Obavještavamo studente koji su prešli na Univerziztet PIM u skolpu integracije sa Visokom školom “Primus”, a koji nisu u mogućnosti da pristupe u redovnim terminima u Septembarskom drugom ispitnom roku, da prijavljene ispite mogu polagati u sledećem terminu:

Septembarski drugi ispitni rok: 19.09.2020. godine od 10:00h;

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na igor.sabic@univerzitetpim.com