ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, MAJA SUBOTIĆ

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci održana je javna odbrana završnog diplomskog rada studentkinje Maje Subotić.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Upravljanje parničnim postupkom s osvrtom na pravo na tužbu i njen pravni značaj”.

U sastavu Komisije bili su:

1. prof. dr Miro Katić, predsjednik,

2. doc. dr Snježana Radošević, mentor,

3. doc. dr Biljana Petrović, član,

4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je diplomski rad po svom obimu, jasnom stilu pisanja i kvalitetu zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada.

Mentor, doc. dr Snježana Radošević, istakla je sljedeće:

U diplomskom radu Maje Subotić u potpunosti su zadovoljeni svi standardi kvaliteta koje treba da ispunjava jedan završni rad na prvom ciklusu studija.Tema rada: Upravljanje parničnim postupkom, s osvrtom na pravo na tužbu i njen pravni značaj je jako aktuelna i jako značajna sa pravnog aspekta.

Kandidat je uputio veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Upućujem veliku zahvalnost članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj diplomski rad i time steknem zvanje diplomiranog pravnika.

Najveću zahvalnost dugujem svojim profesorima koji su mi prenosili svoje znanje i iskustvo tokom svih godina studija, kao i mentoru koji mi je u velikoj mjeri pomogao pri izradi mog diplomskog rada.

Čast mi je i zadovoljstvo biti dio priče Univerziteta PIM.”

Iskrene čestitke  našoj studentkinji Maji Subotić i njenom mentoru, doc. dr Snježani Radošević!