OBAVJEŠTENJE O POČETKU I RASPOREDU NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

Preuzmite raspored nastave

Poštovani studenti,
Obavještavamo vas da ljetni semestar akademske 2021/2022. godine počinje 7.3.2022.
godine.
Raspored predavanja možete pronaći na veb stranicama vaših fakulteta.

 

Ekonomski fakultet: https://univerzitetpim.com/ekonomski-fakultet/raspored-nastave-ekonomski/

Filozofski fakultet: https://univerzitetpim.com/filozofski-fakultet/raspored-nastave-filozofski/

Pravni fakultet: https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/raspored-nastave-pravni/

Tehnički fakultet: https://univerzitetpim.com/tehnicki-fakultet/raspored-nastave/

Fakultet računarskih nauka: https://univerzitetpim.com/racunarske-nauke/raspored-nastave/

 

Želimo vam srećan i uspješan početak semestra!

Studentska služba Univerziteta PIM

Pocetak-i-raspored-nastave-Banja-Luka