SEPTEMBAR 2 ISPITNI ROK

Obavještavaju se studenti Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment da će se Septembar 2 ispitni rok odvijati u periodu od 15.09.2021. godine do 30.09.2021. godine. Studenti mogu prijaviti ispit elektronskim putem do tri dana pred termin ispita.

Pravo prijave ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze prema Univerzitetu za akademsku 2020/2021. godinu i apsolventi.

Studenti mogu pristupiti ispitu primjenjujući zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (posjedovanje maski, poštujući termine ispita i sl.).