ODRŽANA III NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA „ZAŠTITA KRITIČNE I KRITIČNE INFORMACIONE INFRASTRUKTURE“

Zaštita kritične infrastrukture – naučno-stručna konferencija na Univerzitetu PIM, 12.11.2022.

Dana 12. novembra 2022. u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta PIM održana je III naučno-stručna konferencija „Zaštita kritične i kritične informacione infrastrukture – trenutno stanje i obaveze država prema EU direktivi o označavanju i zaštiti KI iz 2008. godine i NIS1 i NIS2 direktivama iz 2016. i 2022. godine.” Konferenciju je organizovao Istraživački centar Banja Luka i kompanija Sector Security iz Banje Luke u saradnji sa akademskim i strukovnim partnerima. Na samom početku konferencija govorili su doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučnoistraživački rad na Univerzitetu PIM, mr Dragana Kosić, generalni direktor kompanije Sector Security iz Banje Luke, doc. dr Gojko Pavlović, direktor Istraživačkog centra Banja Luka.

Dr Gojko Pavlović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM i organizator konferencije, izjavio je da „je za Konferenciju prijavljeno ukupno 12 referata, četiri su referata od kolega iz zemalja iz okruženja, iz Mađarske i Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore i osam referata domaćih učesnika iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Od ukupno prijavljenih 12 referata, izloženo je 11.“ Pored toga, Pavlović je dodao da je namjera organizatora bila „da se okupe predstavnici akademske zajednice i ljudi iz sektora koji se profesionalo bave ovom djelatnošću, sektora koji pruža fizičku zaštitu, sektora privatne bezbjednosti i IT sektora koji doprinosi ovoj oblasti.“

Jedan od panela bio je posvećen pitanjima praktične zaštite infrastrukture.

Prof. dr Tatjana Gerginova, vanredni profesor na Fakultetu za bezbjednost Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli, izložila je rad na temu „Zaštita kritične infrastrukture od hibridnih prijetnji“. Profesorica Gerginova je izjavila da je „zaštita kritične infrastrukture važna komponenta nacionalne bezbjednosti“ i da je „potrebno u Republici Sjevernoj Makedoniji donijeti zakonsku regulativu u oblasti zaštite kritične infrastrukture“.

Dr Ajna Jodanović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, koja je na konferenciji izložila rad „Zaštita kritične informacione infrastrukture od kibernetičkih prijetnji kao savremeni tehnički, strateški i sigurnosni izazov“, izjavila je povodom Konferencije da „bez jasno definisanih pravila nikako ne možemo govoriti o efikasnoj odbrani sajber prostora, a ponajmanje o zaštiti kritične informacione infrastrukture koja se zasniva, između ostalog, na integritetu, stabilnosti i pouzdanosti sajberprostora.“

Doc. dr Željko Zorić, docent na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, i i direktor sektora fizičke zaštite u kompaniji Sector security Banja Luka, izjavio je da je „zaštita kritične infrastrukture problem savremenog društva iz mnogo razloga. jedan od osnovnih razloga je kad bi u nekoj državi bio ugrožen bilo koji objekat kritične infrastrukture to bi automatski uticalo na razvoj i bezbjednost društvene zajednice. Danas, Republika Srpske, usvajanjem Zakona o bezbjednosti kritične infrastrukture staje u red onih društava koja su prihvatila preporuke Evropske unije da se ovoj infrastrukturi posveti značajna pažnja.“ Pored toga, dr Zorić je istakao problem nedovoljne integrisanosti privatnog sektora u taj zakon.