Obavještenje za usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod doc. dr Enesa Sukića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod doc. dr Enesa Sukića održati u ponedeljak 10.02.2020. godine sa početkom u 15:00h.