Obavještenje za usmeni ispit i upis ocjena kod prof. dr Svetlane Anđelić

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Svetlane Anđelić održati u četvrtak 15.09.2022. godine sa početkom u 15:00 časova i petak 16.09.2022. godine sa početkom u 10:00 časova.