Ilija-riječ direktora
Prof. dr Ilija Džombić, direktor Univerziteta PIM

Poštovani studenti,

Dobro došli na službenu web stranicu našeg Univerziteta. Želja nam je, da listajući ove stranice upoznate naš rad.

Izbor i sticanje visokog obrazovanja prvi je korak u gradnji uspješne karijere svakog pojedinca. S tom namjerom, prateći izazove poslovnog svijeta, razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, savremenu pravnu praksu i naučne tokove u oblasti psihologije i andragogije, razvili smo savremene studijske programe koji mogu biti Vaš izbor.

Mi rastemo i razvijamo se zajedno sa našim studentima. Naša snaga i lična karta bićete Vi, budući stručnjaci, koji će svojim profesionalnim radom i uspjehom biti potvrda kvaliteta rada svih nas, Vaših nastavnika.

Rukovodimo se mišljenjem da ne postoje dva ista studenta, a svako je jednako vrijedan. Radom u malim grupama i mentorskim pristupom nastojimo da otklonimo sve poteškoće u učenju i pomoći studentu da bude uspješan. Isto tako, smatramo, da studiranje nije samo vrijeme provedeno na fakultetu.

Studiranje treba da se pamti po lijepim trenucima, zabavi, putovanjima i druženjima. Mi gajimo takav način rada, razvijajući timski duh svakog pojedinca i pripadnost kolektivu.

Ukoliko mjesto Vašeg stručnog i akademskog usavršavanja bude Univerzitet PIM, vjerujemo da ćete uz podršku našeg nastavnog kadra stvoriti dobre preduslove za gradnju uspješne poslovne karijere i razvoj u odgovorne članove našeg društva.

Dobro došli na Univerzitet PIM, mjesto početka Vašeg akademskog i poslovnog razvoja.

riječ direktora

riječ direktora

Direktor
Prof.dr Ilija Džombić