STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development

Časopis izlazi u štampanoj i elektronskoj formi.
ISSN  2637-2150 (štampana verzija)
e-ISSN  2637-2614 (elektronska verzija)

Časopis izlazi polugodišnje, u maju i novembru.

Svi radovi su ocjenjeni od strane dva nezavisna, anonimna recezenta.

Kotizacija 50 KM (25 EUR).

Za korespodenciju koristite mail: stedjournal19@gmail.com

www.stedj-univerzitetpim.com

Časopis izlazi polugodišnje (maj i novembar), pod naslovom „STED JOURNAL“ – Journal of Social and Technological Development/Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju. U časopisu će biti objavljivani radovi naučnog i stručnog karaktera, na službenim jezicima BiH i na engleskom jeziku, iz više različitih naučnih oblasti ekonomije, menadžmenta, prava, informacionih tehnologija i računarstva, industrijskog inženjerstva, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, zelene energije, materijala, hemijskog inženjerstva i tehnologija, grafičkih tehnologija, psihologije, adragogije i pedagogije.

Svi objavljeni radovi su pregledani od strane dva nezavisna recenzenta i dobili su pozitivnu recenziju oba recenzenta. Recenzije su anonimne odnosno recenzentima se ne otkriva identitet autora i autorima se ne otkriva identitet recenzenata. Recenzenti su preporučili i razvrstavanje članaka u naučne odnosno stručne radove. Svi recenzenti su univerzitetski nastavnici, sa izborima u naučna zvanja iz oblasti kojima pripadaju članci koje su recenzirali. Recenzenti su svoju saglasnost za objavu rada utemeljili na ocjeni originalnosti rada, njegove aktuelnosti, ocjene primijenjene metodologije i korišćene literature.

Svakom radu je od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske dodijeljen UDK i DOI i COBISS broj.

Časopis ima analitički obrađene članke koji se objavljuju u tekućoj nacionalnoj bibliografiji i uvršten je u centralni elektronski katalog. Svi članovi uredništva imaju naučna ili nastavna zvanja iz užih naučnih oblasti koje pokriva časopis.

Časopis je uvršten u EBSCO i ROAD citatne baze podataka. Autori koji objavljuju u STED Journalu postaju dio tih baza koje se pretražuju po cijelom svijetu a Univerzitet PIM se pridružuje najuspješnijim svjetskim izdavačima.

Naknada za objavljivanje rada iznosi 50KM.

Za izdavača: prof.dr Ilija J. Džombić, direktor