SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU – SC TREBINJE

INFORMACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM, STUDIJSKI CENTAR TREBINJE - MOGUĆNOST SMJEŠTAJA U STUDENTSKOM DOMU Dragi studenti, Javna ustanova Studentski centar Trebinje raspisala je Konkurs za prijem studenata za smještaj i ishranu u akademskoj 2021/2022. godini. Konkurs je raspisan za redovne studente Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Akademije likovnih umjetnosti i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo. Ukoliko nakon završetka konkursne procedure ostane slobodnih kapaciteta, pravo na smještaj i ishranu u JU Studentski centar Trebinje mogu ostvariti i studenti drugih visokoškolskih ustanova i studenti koji sami finansiraju studije, po ekonomskoj cijeni koju utvrđuje Upravni odbor JU Studentski centar Trebinje. Cijena smještaja je 80,00…

Continue ReadingSMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU – SC TREBINJE