REZULTATI I KOLOKVIJMA i SEMINARSKIH RADOVA-SOCIOLOGIJA

REZULTATI I KOLOKVIJMA i SEMINARSKIH RADOVA-SOCIOLOGIJA

                                                Kolokvijum                                  seminarski rad

 1. Marko Vidović           3
 2. Dejan Malešević         6
 3. Maja Nedić                 6                                                                     
 4. Nemanja Gavrić                                                                                  7
 5. Mladen Džajić             9
 6. Katarina Beronja        10                                                                    6
 7. Danijela Davidović     12
 8. Marinko Bajić             15
 9. Admir Ozcan               16                                                                    6
 10. Nina Savić                   17
 11. Anastasija Tadić         21
 12. Teodora Maličević     21
 13. Karolina Matjašec      22
 14. Marina Jurić               22
 15. Marko Vrhovac          23                                                                    9
 16. Aleksandra Deket      23
 17. Srđan Trivunović       23                                                                    8
 18. Luka Vranić                23
 19. Ivana Obradović        24
 20. Nikiša Jokanović        24
 21. Bojana Žutić               24
 22. Tamara Dmitrović      25                                                                    8
 23. Ivana Malinović          26
 24. Dajana Bašić               26
 25. Aleksandra Mirjanić  26
 26. Đorđe Marinković      27
 27. Aleksandra Komosar 28
 28. Isidora Tadić               29
 29. Katarina Janković      29                                                                    10
 30. Maja Gajić                  29
 31. Slaven Gudalović                                                                               6
 32. Dragana Lovrić                                                                                   6
 33. Dejan Krajišnik                                                                                   6
 34. Katarina Dimitrijević                                                                         6
 35. Kristina Đoković                                                                                 6
 36. Bojana Jovanović                                                                               6
 37. Dolores Nikić                                                                                      6
 38. Jovana Radović                                                                                  8
 39. Dragana Mitrović, Užice                                                                    8
 40. Dragan Mirković                                                                                9

NAPMENA: Kolokvijum je bodovan ukupno 35 bodova. Bodovi od 0-20 ne zadovoljavju prolaz, 21-35 bodova je uspješno položen I kolokvijum.

Prof. dr Ostoja Barašin