RJEŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI RADIONICA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA

Univerzitet PIM dobio Rješenje o obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila 19.3.2024. Nakon potpisivanja Okvirnog ugovora o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Beograd, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izdalo je 19.3.2024. Univerzitetu PIM, rješenje o obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila, atestiranje i reatestiranje probnica u specijalizovanim radionicama za održavanje željezničkih vozila, ispitivanje vozila, njihovih sistema i komponenti, davanje stručnih mišljenja, tehnoloških rješenja, realizaciju studija, elaborata i ekspertiza, rješavanje konkretnih tehničkih zahtjeva i problema u vezi sa željezničkim vozilima, ocjenjivanje osposobljenosti privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom vitalnih dijelova za željeznička vozila i…

Continue ReadingRJEŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI RADIONICA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA