RJEŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA OCJENJIVANJA OSPOSOBLJENOSTI RADIONICA ZA ODRŽAVANJE ŠINSKIH VOZILA

Univerzitet PIM dobio Rješenje o obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila 19.3.2024.

Nakon potpisivanja Okvirnog ugovora o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Beograd, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izdalo je 19.3.2024. Univerzitetu PIM, rješenje o

  • obavljanju poslova ocjenjivanja osposobljenosti radionica za održavanje šinskih vozila,
  • atestiranje i reatestiranje probnica u specijalizovanim radionicama za održavanje željezničkih vozila, ispitivanje vozila, njihovih sistema i komponenti,
  • davanje stručnih mišljenja,
  • tehnoloških rješenja,
  • realizaciju studija, elaborata i ekspertiza,
  • rješavanje konkretnih tehničkih zahtjeva i problema u vezi sa željezničkim vozilima,
  • ocjenjivanje osposobljenosti privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom vitalnih dijelova za željeznička vozila i uslugama za održavanje željezničkih tehničkih sredstava i infrastrukturne tehnike u Republici Srpskoj.

Time je Univerzitet PIM postao jedino verifikaciono tijelu u Republici Srpskoj koje se bavi ovim poslovima.