POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM POLTAVA POLYTECHNIC

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta PIM i Nacionalnog univerziteta “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” Univerzitet PIM Banja Luka i Nacionalni univerzitet “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukrajina, potpisali su sporazum o saradnji potvrđujući svoju posvećenost unaprjeđenju obrazovanja i naučne saradnje. Primarni cilj ovog sporazuma je obezbjeđivanje visokog nivoa naučnih i metodoloških dostignuća, kao i kvaliteta obrazovanja u skladu sa državnim zahtjevima, kroz efikasno korišćenje pedagoškog, metodološkog i naučnog potencijala obje visokoobrazovne institucije. Ključne oblasti saradnje su: Razvijanje kurikuluma za osnovne, specijalističke, master i doktorske studije. Saradnja u nastavi i istraživanjima, kao i razvijanje zajedničkih studijskih programa. Razvijanje novih metoda podučavanja putem e-učenja, m-učenja…

Continue ReadingPOTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM POLTAVA POLYTECHNIC