Video materijal Filozofski fakultet – 2020/21

  • Post category:Aktuelnosti

Upućuju se studenti da dostupan snimljeni materijal potraze i u nastavnom materijalu na Google Drive za skolsku 2020/21 godinu.

Engleski 2 (2020-12-04 at 03:45 GMT-8)

Poslovana informatika (2020-12-08 at 04:33 GMT-8)

Poslovna informatika (2020-12-15 at 04:26 GMT-8)

Metode klinicke procjene (2020-11-27 at 06:01 GMT-8)

Metode klinicke procjene 28.11

Metode klinicke procjene (2020-11-27 at 06:01 GMT-8)

Metode klinicke procjene (2020-12-18 at 06:08 GMT-8)

Metodologija pish. Istrazivanja – Dzanan Berberovic 27-11-2020

Socijalna patologija (2020-11-28 at 00:10 GMT-8)

Socijalna patologija (2020-12-18 at 03:50 GMT-8)

Uvod u razvojnu psihologiju (2020-12-16 at 07:21 GMT-8)

Osnove psihologije grupa (2020-11-30 at 05:43 GMT-8)

Osnove psihologije grupa (2020-12-07 at 06:33 GMT-8)

Osnove psihologije grupa (2020-12-14 at 05:34 GMT-8)

Osnove psihologije grupa (2020-12-21 at 06:37 GMT-8)

Akademske vjestine (2020-11-30)

Akademske vjestine (2020-12-14 at 07:23 GMT-8)

Uvod u psihologiju (2020-12-04 at 03:46 GMT-8)

Uvod u psihologiju licnosti (2020-11-30 at 04:20 GMT-8)

Uvod u psihologiju licnosti (2020-12-07 at 04:48 GMT-8)

Uvod u psihologiju licnosti (2020-12-21 at 04:54 GMT-8)

Psihologija sporta (2020-11-28 at 03:43 GMT-8)

Psihologija individualnih razlika (2020-11-28 at 01:17 GMT-8)

Psihologija ind. razlika / Psihologija sporta (2020-12-12 at 01:41 GMT-8)

Opsta psihopatologija posebni dio i Uvod u psihometriju i savjetovanje (2020-11-28 at 00:15 GMT-8)

Eksperimentalni nacrt (2020-12-03 at 06:35 GMT-8)

Socijalna percepcija i interakcija

Uvod u klinicku psihologiju (2020-11-26 at 04:38 GMT-8)

Uvod u klinicku psihologiju (2020-11-27 at 01:13 GMT-8)

Uvod u klinicku psihologiju (2020-12-11 at 05:51 GMT-8)

Socijalna patologija (2020-11-27 at 03:07 GMT-8)

Psihologija nastave i ucenja (2020-12-07 at 02:51 GMT-8)

Osnove pedagogija sa didaktikom / Uvod u pedagosku psihologiju (2020-12-01 at 04:02 GMT-8)

Osnove pedagogije sa didaktikom / Uvod u pedagosku psihologiju (2020-12-08 at 03:57 GMT-8)

Osnove pedagogije sa didaktikom (2020-12-22 at 04:03 GMT-8)

Uvod u pedagosku psihologiju (2020-12-22 at 05:32 GMT-8)

Psihologija pamcenja i misljenja (2020-12-08 at 07:29 GMT-8)

Psihologija pamcenja i misljenja (2020-12-15 at 07:14 GMT-8)

Socijalna percepcija i interakcija (2020-12-12 at 02:59 GMT-8)

Socijalna patologija / Uvod u kliničku psihologiju (2020-12-11 at 23:53 GMT-8)

Socio. emocionalni razvoj (2020-12-10 at 07:21 GMT-8)