DAJANA BAŠIĆ – INTERVJU – ČLAN STUDENTSKOG PARLAMENTA

  • Pri odabiru studija, iz kojeg razloga ste odlučili da ukažete povjerenje Univerzitetu PIM?

Nakon završetka srednje škole, zaista mogu reći da sam se dobro informisala. O Univerzitetu PIM sam čula dosta pohvala od studenata. Pored toga, fakultet je akreditovan i zato sam odlučila da ukažem povjerenje upravo ovom Univerzitetu.

  • Kako biste opisali kvalitet izvođenja nastave?

Profesori su veoma posvećeni, trude se da nam na što bolji način prenesu svoja znanja, ali i iskustvo. Uvijek smo slobodni da postavimo dodatna pitanja, uspostavljamo komunikaciju, ali i da se obratimo za sve oko čega imamo nekakve nedoumice. Tako da mogu reći da je nastava kvalitetna, zasnovana na obostranom poštovanju. Studenti su uključeni u sam proces, nisu samo slušaoci. Takođe, radi se na iznošenju mišljenja studenata, ali i na inovativnosti i kreativnosti.

  • Navedite sve prednosti studiranja koje imate na Univerzitetu PIM.

Interakcija sa profesorima, fakultet nudi dodatne edukacije, usavršavanje, ali i fleksibilnost. Pored toga, mogu istaći da naš Univerzitet radi na kooperativnosti i dogovoru. Takođe, radi se dosta na progresivnoj izgradnji studijskih programa i udžbenika. Dokaz tome je svakako i novi studijski program, Digitalna ekonomija na Ekonomskom fakultet, ali i novi plan i program za studijske programe koji postoje duži niz godina na PIM-u. Mislim i da je velika prednost, što Univerzitet PIM postoji i u Trebinju, Brčkom i Užicu i na taj način nam se nudi umrežavanje i saradnja sa mladima iz drugačijih zajednica.

  • Koji su Vaši ciljevi kao člana Studentskog palamenta?

Moj osnovni cilj je da skroz svoje djelovanje u parlamentu, prenesem studentima poruku da budu aktivni i da koriste sve prilike koje im se pruže. Zatim, želim da radimo na kreiranju sadržaja za studente, na dodatnim edukacija, humanitarskim akcijama i slično. Pored navedenog, moj cilj je da radimo na unapređenju obrazovanja studenata, ali i da osluškujemo želje i potrebe istih.

  • Navedite da li postoji nešto što  biste promijenili tokom Vašeg studija?

S obzirom da sam prva godina i veoma kratko sam student, za sada nemam ništa što bih promijenila.