Obavještenje o terminu odbrane projektnih zadataka iz predmeta Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Obavještavamo studente IV godine Ekonomskog fakulteta da će se odbrana projektnih zadataka iz predmeta Ekonomski odnosi sa inostranstvom održati u srijedu 23.12.2020. godine sa početkom u 10:00 časova.

Studenti koji zbog epidemiološke situacije ili drugih razloga nisu u mogućnosti doći u gore naznačenom terminu dužni su javiti se predmetnom nastavniku putem mail-a kako bi dobili upute oko načina prezentvanja radova.