Obavještenje o terminu usmenog ispita i upisa ocjena kod prof. Marijane Mladenović Žiravac

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Marijane Mladenović Žiravac održati u srijedu 28.9.2022. godine sa početkom u 9:00 časova.