Obavještenje za studente Psihologije

Ispiti iz predmeta:

  1. Pedagogija sa didaktikom
  2. Osnove pedagogije sa didaktikom
  3. Praktikum iz pedagoške psihologije

će se održati 7.9.2023. u 13. časova, kada studenti mogu da donesu indekse kod prof. Gordane Dukić radi evidentiranja ocjena iz svih predmeta kod prof. Đukić.