NAUČNA KONFERENCIJA O DRUŠTVENOM I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU – STED 2020

Univerzitet PIM će i ove godine biti domaćin evropskim naučnim radnicima sa brojnih univerziteta, naučnih institucija i istraživačkih centara, koji će predstaviti svoje naučne radove o najnovijim dostignućima iz raznih oblasti kojim će se baviti konferencija.

Naša IX međunarodna naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020. biće održana 9. i 10. oktobra 2020. godine na Univerzitetu PIM u Banjaluci.

Pripremili smo odličan program sa iskrenom željom da se i ove godine pokažemo kao dobri domaćini i vrsni organizatori naučnog skupa.