OBAVJEŠTENJE O PRELASKU NASTAVNOG PROCESA NA ON LINE PLATFORMU

Obavještavamo studente da se prema preporuci Republičkog štaba za vanredne situacije od ponedeljka 22.03.2021. godine do ponedeljka 29.03.2021. godine sav nastavni proces na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka prelazi na on line metod izvođenja nastave. U gore navedenom periodu neće se izvoditi uživo nastava na Univerzitetu, te se mole studenti koji imaju potrebe za dolaskom na Univerzitet da svoj dolazak prethodno najave Studentskoj službi putem telefona 051/378-303 ili 059/223-255 za Studijski centar Trebinje.

Upustva o načinu izvođnja nastave i pristupu on line platofrmi za učenje na daljinu biće objavljen na sajtu Univerziteta 22.03.2021. godine do 12:00 časova.