ODRŽAN KOLEGIJ SLUŽBI UNIVERZITETA PIM I SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ“

U četvrtak, 2. aprila, održan je kolegij službi Univerziteta PIM i SC „Ljubiša Mladenović“ na kojem se razgovaralo o 18 tačaka dnevnog reda, kroz koje se analizirao dosadašnji proces online nastave, putem naših web platformi, kao i rad službi Univerziteta PIM i SC „Ljubiša Mladenović“ u periodu vanredne situacije, izazvane pojavom pandemije virusa Covid – 19.

Na kraju, još jedom je naglašeno da se aktivnosti koje provodi Univerzitet i Srednjoškolski centar organizuju korištenjem elektronskih kanala komunikacije.

Nastavni kadar Univerziteta PIM i Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ će nastaviti da svojom podrškom i obogaćivanjem nastavnog sadržaja učine ovaj period našim studentima i učenicima interesantnijim i tako ih dodatno motivišu da usavršavaju svoje znanje i vještine.

Važno je da znate da niste sami. Pobijedićemo ovaj virus i izaći iz ove situacije još jači i pametniji.