Pozdravna riječ rektora Univerziteta PIM

Pozdravna riječ rektora Univerziteta PIM, Prof. dr Dragana Đuranovića prilikom otvaranja naučne konferencije STED – 2019. u Trebinju.  

Akademik Sokol Sokolović, redovni profesor Univerziteta PIM pozdravio je goste konferencije STED-2019. ispred akademskog zbora i direktora Univerziteta PIM.

Prof. dr Irena Petrušić, dekanesa fakulteta za Mendžment.