POZIV DIPLOMIRANIM STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM

Popusti za školarinu

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka upućuje

P O Z I V

DIPLOMIRANIM STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM

za upis na II i III ciklus studija u akademskoj 2021/22. godini na neki od studijskih programa Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja

 

USLOVI I POPUSTI PRI PLAĆANJU ŠKOLARINE

II CIKLUS STUDIJA

Obavještavamo sve diplomirane studente Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja, da su im rukovodstvo i osnivač Univerziteta omogućili umanjenje školarine za 14% prilikom upisa na II ciklus studija. Isto tako, omogućeno je plaćanje školarine u 12 mjesečnih rata.

 

III CIKLUS STUDIJA

Obavještavamo sve diplomirane studente Univerziteta PIM i njegovih Odjeljenja, da su im rukovodstvo i osnivač Univerziteta omogućili umanjenje školarine za 10% prilikom upisa na III ciklus studija. Isto tako, omogućeno je plaćanje školarine u 12 mjesečnih rata

Saznajte više