Profesorica Mihaela Popa, sa Politehničkog Univerziteta i Temišvaru, u posjeti Univerzitetu PIM i dogovori u okviru Erasmus+programa

Čast nam je bila ugostiti profesoricu Mihaelu Popa, sa Politehničkog univerziteta Temišvar, Tehničkog fakulteta Hunedora iz Rumunije.

Naš cijenjeni, prof. dr Ostoja Barašin, razgovarao je sa uvaženom profesoricom Mihaelom Popa u okviru Erasmus+ programa.

Tema razgovora se odnosila na razmjenu iskustava u realizaciji nastavnih sadržaja na ova dva univerziteta, naročito na realizaciji predmeta Komunikacije.

“Profesorica Mihaela je prenijela vrlo zanimljiva iskustva u realizaciji ovog predmeta na njenom fakultetu i moram istaći da su mi njene ideje u velikoj mjeri dragocjene u nastojanju da unaprijedim vlastitu metodiku realizacije nastave na PIM Univerzitetu. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv da u dogledno vrijeme posjetim Tehnički fakultet u Hunedori čime bi mi se ukazala odlična prilika za dalju saradnju i razmjenu iskustava u realizaciji i unapređenju metodike nastave na oba univerziteta.” – prof. dr Ostoja Barašin

Veliko hvala profesorici Mihaeli Popa!